Стани част от БАДМ

123

Новости в дигиталният маркетинг 2015

Част от екипа на БАДМ проведе обучение сред бранд мениджъри на водеща компания в България, от сектора на бързо-оборотните стоки. На обучението се засегна текущо състояние на пазара в България(поред данни на IABulgaria), посочиха се основни комуникационни и маркетинг...