Стани част от БАДМ

Изпрати събитие на БАДМ

Организатори на събития, които са свързани с дигитален маркетинг и PR, имат възможност да ни изпратят информация за провежданият от тях семинар, конференция, обучение или друго. След преглед и одобрение, събитието ще бъде добавено и промотирано през уеб сайта на БАДМ, както и официалната Facebook страница.

Изпращаните събития трябва да бъдат свързани с дейността на БАДМ, както и под никаква форма не уронват престижа на Асоциацията, нейните членове и бранша като цяло. Публикуването на събитие на сайта на БАДМ е напълно безплатно и от него може да се възползват всички колеги от бранша.

Форма за събитие

Вашето име (задължително)

Вашият имейл (задължително)

Телефон за контакти (задължително)

Заглавие на събитие (задължително)

Описание на събитие (задължително)

Начална дата (задължително)

Крайна дата (задължително)

Место на провеждане (задължително)

Организатор (задължително)

Уеб сайт на събитието

Цена на билет