Стани част от БАДМ

Предимства от спонсорските пакети

Бронзов

– БАДМ лого за страницата на Вашата компания с надпис „БАДМ партньор”;
– банер на Вашата компания и линк към уеб страницата ѝ на страницата „Приятели на БАДМ”;
– персонално членство на 2-ма представители на Вашата компания в БАДМ за съответната година.

Сребърен

– БАДМ лого за страницата на Вашата компания с надпис „БАДМ партньор”;
– банер на Вашата компания, линк към уеб страницата ѝ и кратко представяне на страницата „Приятели на БАДМ”;
– персонално членство на 4-ма представители на Вашата компания в БАДМ за съответната година;
– лого на Вашата компания и линк към уеб страницата ѝ за съответната година във форума на БАДМ;
– 20 % отстъпка от пакети за спонсорство на организирани от БАДМ семинари и конференции.

Златен

– БАДМ лого за страницата на Вашата компания с надпис „БАДМ партньор”;
– лого на Вашата компания, линк към уеб страницата ѝ и кратко представяне на страницата „Приятели на БАДМ”;
– персонално членство на 10 представители на Вашата компания в БАДМ за съответната година;
– лого на Вашата компания и линк към уеб страницата ѝ за съответната година във форума на БАДМ, интервю с представител на Вашата компания за раздел „Интервюта” във форума;
– 30% отстъпка от пакети за спонсорство на организирани от БАДМ семинари и конференции;
– две публикации, свързани с дейността на Вашата компания, в блога на БАДМ.

Общи

Пакетите важат за една календарна година от датата на закупуването им.

Персоналното членство важи за първоначално определените членове за съответната година и не може да бъде преотстъпвано на друг член през съответната година.

Спонсорство към БАДМ не предполага други, освен посочените в пакетите, референции към продукти и услуги, свързани със съответната компания.