Стани част от БАДМ

123

Новости в дигиталният маркетинг 2015

Част от екипа на БАДМ проведе обучение сред бранд мениджъри на водеща компания в България, от сектора на бързо-оборотните стоки. На обучението се засегна текущо състояние на пазара в България(поред данни на IABulgaria), посочиха се основни комуникационни и маркетинг канали, тактики и действия, които се налагат сред водещите компании в света. Не бяха подминати и промените, които настъпиха в социалните мрежи през 2014 и очакващите се през 2015.

На база опита и кампании, провеждани от членове на БАДМ, се фиксираха основни полезни съвети и активности, които е повече от задължително да бъдат включвани като част от дигиталните стратегии на брандовете за 2015. Сред тях са събиране и анализ на big data, brand reputation, SEO, media monitoring и social listening, e-mail маркетинг, персонализация на съдържанието.. Все дейности, които ще допринесат за успеха на бизнеса в дигитална среда и без които е немислимо дадена компания да съществува в Интернет.