Стани част от БАДМ

Членство в БАДМ

Членовете на Българската асоциация за дигитален маркетинг (БАДМ), според приетия и одобрен от общото събрание устав, могат да бъдат Пълноправни или Асоциирани. За всеки един тип членство има съответни условия, на които трябва да отговаря конкретният кандидат. Повече информация за изискванията и правата на различните типове членство, може да разбете от съответната страница за тях.

Процес на кандидатстване

След като сте избрали за какъв тип членство ще кандидатствате, трябва да свалите и попълните молба за членство. Всички полета в нея са задължителни за попълване, като при кандидатите за пълноправно членство се изискват допълнителни документ и информация, която следва да приложат към молбата.

Всички необходими документи се изпращат по имейл до membership@badm.bg, като след получаване на молбата Ви ще получите информация за кога е планувано следващото събрание на УС. По време и само на заседания на УС се разглеждат молби за членство на нови членове, като УС излиза с Протокол от заседението.

Ако сте одобрени за членство в БАДМ, до няколко дни след последното заседание на УС, с което е потвърдена Вашата молба ще получите отново имейл, с информация и следващи стъпки, които трябва да предприемете.